ZOEKEN:
Over ons -> Certificering
de Bibliotheek Amstelland gecertificeerd

Certificaat SCOBde Bibliotheek Amstelland is in 2012 gecertificeerd en scoorde maar liefts 97 punten op een schaal van 100. Hiermee voldoet de Bibliotheek Amstelland ruimschoots aan de kwaliteitseisen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de VOB stellen aan openbare bibliotheken. Er zijn duidelijke normen voor de certificering vastgesteld. Tijdens het voorafgaande onderzoek is gebleken dat de Bibliotheek Amstelland voldoet aan de eisen om binnen het landelijke netwerk van openbare bibliotheken goed  te functioneren. Zo vervult de Bibliotheek Amstelland een herkenbare rol als partner van de gemeenten op het terrein van cultuur, educatie en informatie. De Bibliotheek Amstelland besteedt meer dan de landelijke norm aan opleiding en ontwikkeling van het personeel. Ook wordt elke vier jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.