ZOEKEN:
Over ons
De Week van de Alfabetisering bij de Bibliotheek Amstelland

Alles begint met taal. Lezen, schrijven, luisteren en spreken, het zijn vaardigheden die onmisbaar zijn in het dagelijks leven. Ken je de taal, dan doe je mee. Er zijn nog veel volwassenen die daar hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september) brengen we het belang van het verwerven van taalvaardigheden onder de aandacht.

Laaggeletterdheid vs analfabetisme
Analfabeten kunnen helemaal niet lezen of schrijven. Laaggeletterden hebben problemen met

het verwerken van alle soorten informatie en hebben daardoor moeite met alledaagse dingen, die geletterde mensen als vanzelfsprekend beschouwen. Het is aantoonbaar bewezen dat om een tekst goed te kunnen begrijpen iemand 90%-95% van de woorden in een zin moet begrijpen.

grafiekwebsiteWvdA

Aantal laaggeletterden
2,5 miljoen Nederlanders hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 1,3 miljoen mensen zijn laaggeletterd. Dat komt neer op 18% van de beroepsbevolking!

Oorzaken
Laaggeletterdheid komt voort uit combinatie van oorzaken gerelateerd aan de thuissituatie en sociale omgeving, onderwijs en individuele factoren. 65% van de laaggeletterden is van Nederlandse afkomst. De aanname dat het alleen om nieuwkomers zou gaan, klopt dus niet. Taalzwakte en dyslexie leidt niet automatisch tot laaggeletterdheid, maar vergroot wel het risico erop. Wie een taal niet regelmatig gebruikt verleerd deze. Dit geldt ook voor schrijfvaardigheid.

Gevolgen
Er is onder laaggeletterden vaak last van schaamte, dat kan leiden tot een teruggetrokken leven, isolement, afhankelijkheid en sociaalpsychologische problemen. Veel laaggeletterden hebben een overlevingsstrategie ontwikkeld, die gebaseerd is op vermijding, ontkenning en compensatie. Wilt u hier meer over lezen? Bezoek dan de website www.lezenenschrijven.nl

Thema 
Het doel van de week van de alfabetisering is aandacht schenken aan het probleem van laaggeletterdheid en het onder de aandacht brengen van middelen om laaggeletterde mensen te helpen. Het thema van de Week van de Alfabetisering is dit jaar: een goede daad is het delen waard.

Taalvrijwilliger iets voor u?

Wil je meehelpen om iets aan laaggeletterdheid te doen? Kom dan eens langs bij het Taalhuis en ga in gesprek om uit te vinden op welke manieren je kunt helpen.
Misschien wil je een keer voorleesouder zijn in de klas van je kind of wil je beschikbaar stellen als taalmaatje. Alle hulp is welkom!

 

Activiteiten kalender

Opening Taalcafé in Amstelveen
door wethouder Maaike Veeningen
dinsdag 5 september, 16:00- 17:30 uur, Stadsplein

In het Taalcafé gaan mensen elkaar in een gezellige en ontspannen sfeer ontmoeten om onder begeleiding van taalvrijwilligers de Nederlandse taal te oefenen. Het Taalcafé vindt vanaf september iedere dinsdagmiddag plaats van 13.30 tot 15.00. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema waarover de bezoekers met elkaar in gesprek gaan.

Dictee in Uithoorn
woensdag 6 september

Opening Taalpunt Werkplein Gemeente Amstelveen
donderdag 7 september

Naast het Taalhuis in de Bibliotheek op het Stadsplein zijn er in de gemeente Amstelveen ook Taalpunten. Bij het Werkplein kunt u ondermeer ook werken aan verbeteren van uw digitale vaardigheden (cursus Klik & Tik).

Marieke Smithuis leest voor in Stadsplein

zondag 10 september, 13:00- 14:00 uur, Stadsplein

De Amstelveense kinderboekenschrijfster Marieke Smithuis leest voor en sluit de Week van de alfabetisering af. Kom langs! 

 

 

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner