ZOEKEN:
Cursus Open Boek

Wil je op school een structurele aanpak voor leesbevordering? Dan kan je leescoördinator worden door de onze cursus Open Boek te volgen.

De volgende basisvoorwaarden voor een goed leesplan komen aan bod: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

De cursus Open Boek past binnen deskundigheidsbevordering van leerkrachten en is met 40 registeruren opgenomen in registerleraar.nl.

5 bijeenkomsten van 3 uur in de bibliotheek
Prijs € 350,- ex BTW
Periode nieuwe cursus start 18 oktober 2017, slotbijeenkomst 10 januari 2018

de cursus voor 2018
5 bijeenkomsten van 3 uur in de bibliotheek
Prijs € 350,- ex BTW
Vier keer op de woensdagmiddag van 15-18 uur op Stadsplein: 
21 feb, 14 maart, 4 april, 25 april 
Afsluitende bijeenkomst 23 mei 19.30 uur.

Bestellingen en meer informatie
Voor bestellingen en meer informatie over alle activiteiten per doelgroep ga naar 
https://webshopeducatie.debibliotheekamstelland.nl/Home

scholing _leescordinatoren