ZOEKEN:
Abonnement beeindigen

Voor een snelle en correcte verwerking van de opzegging van uw lidmaatschap bij de Bibliotheek Amstelland verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen. Hou hiervoor uw bibliotheekpas bij de hand voor het pasnummer.

Voor een eventuele restitutie van het teveel betaalde lidmaatschapsgeld vragen wij u ook uw rekeningnummer en de tenaamstelling van deze rekening aan ons door te geven.

Uw e-mailadres hebben wij nodig om de opzegging te bevestigen.
Uiteraard zullen onderstaande gegevens voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan voor uw opzegging.


Voorletters *
Tussenvoegels
Achternaam *
*
Geboortedatum *
Pasnummer *
E-mailadres *
Opzeggen per *
Reden van opzeggen *
Anders n.l:
Rekeningnummer t.b.v. restitutie
Ten name van


Na verwerking in de administratie ontvangt u een bevestiging van de uitschrijving op het opgegeven e-mailadres.

Opzegging van een abonnement voor onbepaalde tijd is op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij tussentijdse opzegging vindt restitutie plaats van de vooruitbetaalde contributie. Eventuele openstaande posten worden verrekend.

De eigenaar van de bibliotheekpas blijft verantwoordelijk tot alle verplichtingen die verbonden zijn aan het bezitten van een bibliotheekpas zijn voldaan.