ZOEKEN:
Hun beloofde land/ Ian Buruma
Contact Wieneke van Rossum   

beloofde landIan Buruma is een Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en publicist, zijn werk betreft de Aziatische cultuur en het moderne Japan. Dit boek gaat over zijn Britse grootouders van moederskant, Bernard en Win. Zijn grootouders waren kinderen van Duitse joden die rond 1880 naar Londen waren getrokken en als effectenmakelaars in welstand leefden. Buruma vond in de schuur van hun landhuis honderden brieven, die een beeld gaven van hun beiden maar ook van een enerverend tijdsbeeld. In beide wereldoorlogen was Bernard als ziekenbroeder en later als arts in de Balkan, Midden Oosten en in India en schreven ze elkaar lange brieven.

Als tweede generatie immigranten was Groot Brittannië hun beloofde land, en ze adoreerden alles wat Engels was. Ze deden hun best er helemaal bij te horen maar dat lukte niet altijd wegens hun joodse afkomst. 45 was hun code woord voor joods-zijn. Bernard werd regelmatig afgewezen voor banen in het ziekenhuis, Win mocht niet als vrijwilligster werken voor het Rode kruis. Zij deden hun best om te assimileren, maar werden vaak niet geaccepteerd. Het antisemitisme was ook daar duidelijk aanwezig. In 1938 stichtten ze een tehuis voor twaalf Duits-joodse kinderen, die allemaal de oorlog overleefden. Hun joodse achternaam Schlesinger en Regensburg opgeven ging hun te ver.
Het boek geeft een goed beeld van hoe complex de relatie was tussen hun “45 zijn” en hun beloofde land.
Hun beloofde land, een veilige haven, met Win’s passie voor tuinieren, geloof in Engelse kostscholen en hun Country Life. Daarnaast is het een ode aan zijn grootouders, die ondanks de tijd waarin zij leefden elkaar onvoorwaardelijk bleven steunen en elkaar diep liefhadden.

Klik hier voor de beschikbaarheid.