ZOEKEN:
Aan het eind van de dag/ Nelleke Noordervliet
Contact Wieneke van Rossum   

aan het_eind_van_de_dagEen van de motto’s van dit boek is ‘Old age should burn and rave at close of day’ van Dylan Thomas. Dat verklaart gelijk de titel “Eind van de dag” en niet ‘einde’. Aan het eind van haar leven aangekomen overziet ze haar leven.
Katharina Mercedes Donker wordt benaderd door Clara Hartong, die een biografie over haar wil schrijven. Ze voelt er weinig voor: volgens haar is fictie geschikter om zoiets ingewikkelds als een mensenleven in te vangen. Deze mening is van Nelleke Noordervliet zelf en zo zijn er meer parallellen.  Zowel de hoofpersoon als de schrijfster komen uit een arbeidersmilieu en beiden konden doorleren. Katharina is minister geweest en inmiddels met pensioen, Nelleke Noordervliet is gemeenteraadslid geweest.

Katharina blikt op haar leven terug als politica, haar carrière die ze probeert te combineren met het moederschap, een abortus in de jaren zestig en de ongelukkige keuzes die ze heeft gemaakt. Dit alles met de geschiedenis als kader: haar stateloze vader die in de Spaanse burgeroorlog heeft gevochten, de coup in Suriname in 1980, en de DDR jaren en de val van de Muur.
Een zoektocht naar falen en doorleven, verantwoordelijkheid of de schuld op je nemen.
Uiteindelijk voelt ze zich toch bevrijd want ja, wat is dat nou eigenlijk, verstandig handelen?
Een mooi boeiend geschreven boek over een vrouw gravend in haar leven en voor onze generatie herkenbare geschiedenispunten.