ZOEKEN:
Hoe ik talent voor het leven kreeg/Rodaan Al Galidi
Contact Wieneke van Rossum   

talentJe vlucht uit je land (en dat doe je echt niet zomaar), vraagt asiel in Nederland aan en je denkt dat je vrij bent. Vergeet het maar, in het AZC begint het lange wachten op een verblijfsvergunning. Je raakt gevangen in de bureaucratie van het Kafa√ęske Nederland. Negen jaar wachtte hij op een verblijfsvergunning in een gekmakend asielzoekerscentrum, waar nog eens honderden lotgenoten wachtten. Het is een boek over deze situatie: de angst, de onzekerheid, uitzichtloosheid en willekeur, spanning, nutteloosheid want je mag niet werken, je eigen martelaar loopt er rond, alles wat steun kan bieden grijpen ze aan zoals kerkelijke instanties. Mensen raken depressief en gek, geen wonder dat het af en toe escaleert.


Zelf heb ik vrijwilligerswerk juridische begeleiding asielzoekers gedaan en ik kan bevestigen dat er in dit boek geen woord gelogen is. Wij voelden ons vaak net zo machteloos in die bureaucratie. Ik vertelde vaak niet dat ik dit werk deed, moe om elke keer maar weer een discussie hierover aan te gaan. Maar eigenlijk zouden er veel meer boeken hierover geschreven moeten worden. De asielzoeker is de taal niet machtig om deze zaken aan de kaak te stellen, Rodaan gelukkig wel. Dit boek zou iedereen en zeker de politici en IND moeten lezen. Inleven in de situatie van een ander, de cultuur van een ander, kweekt veel meer begrip. Natuurlijk moet het kaf van het koren gescheiden worden maar wel binnen een tijdslimiet. Komische situaties komen aan de orde, het boek is vol humor geschreven. Zonder humor zou je dit ook niet overleven.
En als je dan geschrokken bent over het Nederlandse asielbeleid realiseer je je dan ook even dat aan elk asielverzoek een vluchtverhaal vooraf is gegaan. Dood, angst, bedreiging, vrees voor vervolging, verscheurde gezinnen, oorlog, ik heb er veel gelezen en vergeten doe ik ze nooit.
Van mij mogen er veel meer boeken hierover geschreven worden of tv documentaires opdat de mening van veel Nederlanders bijgesteld kan worden. De vluchtverhalen doen je ogen openen.

Klik hier voor de beschikbaarheid.